Sundsvalls Brolopp blir Sundsvalls Terrängklassiker

På grund av det underhållsjobb som görs på Sundsvallsbron och längs med vår tänkta bana, är vi tvungna att ändra lite på konceptetet inför 2017 års klassikerlopp för löpning.

Det blir i stället ett terränglopp som kommer att avgöras på de fina SM-banorna runt Södra Berget. Det kommer inte att bli ett extremt traillopp med många höjdmeter utan vi skall försöka få till en lätt och fin terrängbana.

Datumet är det samma, den 24:e augusti är det dags. Första start preliminärt kl 18.30

Mer information och banskisser kommer inom kort. Anmälningen siktar vi på att öppna den 15:e juni

Stockviks SF

Första preliminära startlistan

Då var då den första startlistan klar. Tyvärr så måste vi göra den preliminär då vi har lite vingel med anmälningarna som kommer i från bokningssystemet. I ett fåtal fall så har vi bara fått med anmälarens namn som då kan stå på fler ställe. Detta kommer korrigeras i morgon innan nummerlappsuthämtningen på Sportringen

Startlista

Anmälan och uthämtning av nummerlappar

Anmälan online är öppen tom torsdag 30/9 till kl 23.59 sedan gäller efteranmälan. Efteranmälan kan göras på Sportringen på fredag mellan kl 17-18.30 även torsdag kan man anmäla sig på plats. Efteranmälan kan också göras på tävlingsplatsen mellan kl 9-10.30. Vid efteranmälan tas en extra utgift ut så då kostar en startplats 400 kr.

Startlistan kommer att publiceras under onsdagen den 28/9.
Nummerlappar kan hämtas ut enligt följande:
Sportringen torsdag 29/9 kl 17-18.30
Sportringen fredag 30/9 kl 17-18.30
Tavlingsplatsen lördag 1/10 kl 9-10.30