Information om parkeringar

Det är mycket begränsade parkeringsytor vid själva tävlingsplatsen och närliggande ytor då de är avstängt för gående och busstrafik.

Samåk, parkera i parkeringshuset vid Bolagsverket alternativt vid hamnplan vid Medvind.