Nummerlappsutdelning och anmälning

På grund av Team Sportias konkurs så kommer nummerlappsutdelning att ske enbart tävlingsmorgonen på plats innan start.

Vi kommer ha en bra beredskap för att dela ut alla nummerlapparna och ta emot alla efteranmälningar på plats från tidig morgon. Sista efteranmälning är kl 10 dvs 1 timme innan första start. Nummerlappsutdelning sker fram till start.

Detta kommer ju också innebära att två st efteranmälningstillfällen försvinner därför förlänger vi anmälningstiden på webben till torsdagen den 8 oktober kl 23.59. Därefter så är det

 

nrlapp