Banlängder

Vi har nu fixat och trixat lite med att få till banlängderna på bästa sätt. Vi har kontrollmätt med GPS utrustning och korrigerat vissa sträckor för att få till det på bästa sättet. Eftersom 10:an och 21:an använder samma varv så är det 21:an som fått bestämma. Har dels med säkerhet att göra dels att underlätta för banvakterna att inte behöva visa vägen för löparna beroende på vilken klass man springer i

Därför ser det nu ut så här:
10:an är 10 500 m och 21:an är faktiskt 21 098 m (skall egentligen vara 21097,5 m).
Detta är ingen certifierad mätning men den bör hålla ganska god kvalitét. Vi har mätt fler än 1 varv och vi har pratat med en bancertifierare på friidrottsförbundet. Vi har mätt enligt de riktlinjer som han givit oss.

6:an är någonstans mellan 6 600 m och 6 700 m.

Hälsningar
Banchefen