Anmälan och uthämtning av nummerlappar

Anmälan online är öppen tom torsdag 30/9 till kl 23.59 sedan gäller efteranmälan. Efteranmälan kan göras på Sportringen på fredag mellan kl 17-18.30 även torsdag kan man anmäla sig på plats. Efteranmälan kan också göras på tävlingsplatsen mellan kl 9-10.30. Vid efteranmälan tas en extra utgift ut så då kostar en startplats 400 kr.

Startlistan kommer att publiceras under onsdagen den 28/9.
Nummerlappar kan hämtas ut enligt följande:
Sportringen torsdag 29/9 kl 17-18.30
Sportringen fredag 30/9 kl 17-18.30
Tavlingsplatsen lördag 1/10 kl 9-10.30